Poniżej podajemy adres strony internetowej, na której można wysłuchać audycji o ks. Michale Pilipcu. Strona z audycją >>>

 Ks. Michał Pilipiec

Lista 2 odbiorców paczek ze Szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej 181

Msza Św. ks. M. Pilipca na Popielaku