Dnia 28 września w naszej szkole odbyła się konferencja naukowa pt.: „Małe Miasta – oblicza duchowości”.

Program konferencji:

Wyjazd na zwiedzanie Muzeum Kultury Materialnej Wsi Podkarpackiej „Potoki”

ks. Julian Kapłon – Duchowość ludu jodłowskiego i jej przejawy w życiu codziennym w XX wieku ks. Jan Czaja. – Religijność jako forma duchowości futomian

Zdzisław Chlebek – Rozbudzanie ducha narodowego lokalnej społeczności przez miejscowych kapłanów, społeczników, nauczycieli, artystów i animatorów kultury

Robert Borkowski – Fundacje i bractwa religijne w Głogowie Małopolskim na przestrzeni XVII i XVIII w.

Wacław Wierzbieniec – Święta, ceremonie i obrzędy żydowskie na Podkarpaciu przed II wojną światową – w świetle relacji i wspomnień

Sławek Wnęk – Elementy duchowości ludowej w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego na przełomie XIX i XX wieku

Małgorzata Kutrzeba – Materialne i niematerialne przejawy duchowości w życiu codziennym ludności wsi okolic Błażowej na przestrzeni wieków

Wiesława Rybka – Dawne obrzędy, zwyczaje i tradycje formą duchowości ludowej życia codziennego futomian Walenty Kotula – Tradycje i zwyczaje religijne mieszkańców Głogowa Małopolskiego w latach 50. i 60. XX w.

Stanisław Kruczek – Wpływ pracy społecznej mieszkańców Futomy na rozbudzanie ich duchowości Obiad

Kazimierz Maciąg – Władysław Samek: u źródeł duchowości „chłopa – inteligenta z Borku Starego” Magda i Marcin Rząsowie – Los człowieka. Opowieść o Antonim Rząsie

Ewelina Szumska – Duchowość w twórczości Adama Ziemianina. Kilka słów o tomiku „modlitwy mojego wieku”

Roman Zych – Życie i posługa duszpasterska księdza podpułkownika Stanisława Żytkiewicza kapelana I Brygady Legionów Przerwa

Ewa Nowak – Rodzina Ulmów w literaturze Aneta Pepaś-Skowron – Duchowość jako forma inspiracji w działaniach teatralnych na przykładzie dynowskich etnoperformensów (realizacja międzypokoleniowych inicjatyw Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie)

Małgorzata Drewniak – Twórczość artystów ludowych z Futomy przejawem duchowej inspiracji dla młodego pokolenia Mariola Kowalczyk – Rytuały religijne – mowa obrazów