W życiu każdej szkoły są wydarzenia szczególnie ważne – i takim na pewno jest Święto Patrona Szkoły. Uroczystości związane naszym patronem św. Janem Kantym rozpoczęliśmy udziałem we Mszy świętej, którą prowadziła ks. Jan Czaja.  W trakcie nabożeństwa ksiądz proboszcz w niezwykły sposób przybliżył postać naszego patrona.

Następnie w uroczystym przemarszu, któremu przewodziły poczty sztandarowe, przeszliśmy z kościoła do szkoły, gdzie w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej rozpoczęła się część artystyczna, zapoczątkowana odśpiewaniem hymnu szkolnego.

Drugim ważnym punktem tego dnia było uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów klasy pierwszej najmłodszych członków naszej szkoły. Uczniowie podczas ślubowania obiecali uczyć się pilnie, być grzecznymi, szanować dobre imię szkoły, być wzorowym uczniem i Polakiem. Pierwszoklasiści otrzymali drobne upominki.

 

Tego dnia, podczas akademii, odbyło się również uroczyste przyjęcie chętnych uczniów naszej szkoły do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dziesięciu ochotników i ochotniczek pod okiem prezesa OSP w Futomie złożyli uroczystą przysięgę i zostali pasowani na młodego strażaka.