Szkoła Podstawowa

- boiska szkolne (trawiaste i asfaltowe)
- sala gimnastyczna
- multimedialna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu
- Izba Pamięci 
- biblioteka szkolna
- stołówko – jadalnia

O szkole

Szkoła jest atrakcyjną dla uczniów placówką edukacyjną o niepowtarzalnym obliczu. Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Jest znaczącym elementem środowiska lokalnego.

Szkoła zapewnia:

wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

liczne zajęcia pozalekcyjne

rozwijanie zainteresowań w szkolnych klubach

ciekawe imprezy środowiskowe

Młodzieżowa grupa teatralna "PRETEKST"

W szkole działa grupa teatralna, którą prowadzą osoby zaangażowane w pracę Fundacji Pomocy Dzieci i Młodzieży BARKA. W chwili obecnej do grupy należy 45 osób zarówno ze Szkoły Podstawowej z Futomy jak i z Gimnazjum w Błażowej.

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole realizowane są dodatkowe zajęciach w ramach programu wyrównywanie szans, na których uczniowie mają możliwość rozwijania talentów plastycznych, muzycznych, sportowych i tanecznych. W ramach koła informatycznego uczniowie poznają różne programy edukacyjne i użytkowe tworząc w nich teksty, tabele, rysunki, prezentacje, a także przygotowują artykuły do szkolnej gazetki.

W naszej szkole ma siedzibę Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Barka, która zainicjowała wiele pożytecznych akcji. Uczniowie szkoły mieli okazję uczestniczenia w wielu ciekawych wycieczkach i brali udział w różnych przedstawieniach.