Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący – Patrycja Dymek

Z-ca Przewodniczącego - Jan Pępek

Skarbnik - Dominik Mazur

Sekretarz – Nikola Maciołek