Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący - Maciej Wielgos

Z-ca Przewodniczącego - Anna Mazur

Skarbnik - Karolina Dudek

Sekretarz - Elżbieta Kustra

Członkowie - Joanna Głogowska, Magdalena Maciołek