Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Futomie:

Elżbieta Kustra - przewodnicząca

Agata Karnas - zastępca

Anna Mazur - sekretarz

Katarzyna Świst - skarbnik

członkowie:

Elżbieta Mazur

Karolina Ciągło

 

Zbigniew Rząsa