14 października 2018 roku w Głogowie Małopolskim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Małe Miasta zatytułowana ,,Oblicza codzienności”. Konferencja organizowana jest dwa razy w roku: pierwsza część odbywa się w jednym z wybranych miasteczek na Podkarpaciu, druga na Podlasiu. Co roku jej tematem są zagadnienia związane z funkcjonowaniem małych miast. W tegorocznej konferencji uczestniczyli nauczyciele ze szkół z naszej gminy.

Szkołę Podstawową im. św. Jana Kantego reprezentowali: p. Dyrektor Zdzisław Chlebek oraz Ewelina Szumska, która wygłosiła prelekcję zatytułowaną ,,Powrót do przeszłości – codzienność futomskiej kobiety”. Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie Kulturalne Collegium Suprasliense, którego prezesem jest Profesor Mariusz Zemło. Co roku – w formie książki - wydawane są także materiały pokonferencyjne, w których można zapoznać się z wystąpieniami wszystkich prelegentów.