W piątek obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły. Uroczystości związane naszym patronem św. Janem Kantym rozpoczęliśmy udziałem we Mszy świętej, którą prowadziła ks. Jan Czaja. W trakcie nabożeństwa ksiądz proboszcz w niezwykły sposób przybliżył postać naszego patrona.

Następnie w uroczystym przemarszu, któremu przewodziły poczty sztandarowe, przeszliśmy z kościoła do szkoły, gdzie w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej rozpoczęła się część artystyczna, zapoczątkowana odśpiewaniem hymnu szkolnego.

Drugim ważnym punktem tego dnia było uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów klasy pierwszej najmłodszych członków naszej szkoły. Uczniowie podczas ślubowania obiecali uczyć się pilnie, być grzecznymi, szanować dobre imię szkoły, być wzorowym uczniem i Polakiem. Pierwszoklasiści otrzymali drobne upominki.

Tego dnia, podczas akademii, odbyło się również uroczyste przyjęcie chętnych uczniów naszej szkoły do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Osiemnastu młodych druhów pod okiem pana R. Łacha prezesa OSP w Futomie złożyło uroczystą przysięgę i zostało wcielonych do szeregów straży pożarnej.