8 lutego w czasie ferii zimowych uczniowie naszej szkoły, którzy są członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wyjechali na wycieczkę. Wycieczka, była nagrodą dla młodzieży za aktywny udział w zebraniach, zawodach i występach organizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Futomie. Podczas wycieczki zwiedziliśmy Muzeum Pożarnictwa oraz jednostkę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, gdzie zostaliśmy przeszkoleni na temat bezpiecznego wypoczynku zimą i nowoczesnych technik pożarniczych. Dziękujemy za organizację wycieczki panu Prezesowi OSP w Futomie p. R. Łachowi, p. A. Łach i p. M. Wielgosowi.